Cenník pre lyžiarske kurzy a športové kluby

 
Materské, základné a stredné školy

CENA ZA OSOBU  

10 Eur

Privátny tréning mimo prevádzkových hodín max 15 osôb 

CENA ZA 1,5 HOD 

250 Eur

Privátny tréning mimo prevádzkových hodín s osvetlením max 15 osôb

CENA ZA 1,5 HOD

300 Eur